เทศบาลตำบลตำบลต้นตาล-พระยาทดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด

28 กันยายน 2560 เทศบ

Read more

เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด จัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนอัคคีภัย) ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลต้นตาล-พระ

Read more

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย) ประจำปี 2560

งานป้องกันและบรรเทาส

Read more

กลุ่มผู้นำชุมชนร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดให้บริการประชาชนหน้าเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด ในช่วง 7 วันอันตราย

กลุ่มผู้นำชุมชนซึ่งป

Read more

ร่วมตั้งด่านชุมชนบริเวณป้อมตำรวจตำบลต้นตาล เพื่อป้องกันเหตุร้ายในช่วงเทศกาลปีใหม่

เทศบาลตำบลต้นตาล-พระ

Read more

ขุดลอกดินเลนในร่องระบายน้ำบริเวณหน้าหมู่บ้านศศิธรหมู่4พระยาทด

งานป้องกันฯและกองช่า

Read more

ตั้งด่านชุมชนเส้นทางปากบาง-ดาวเรือง บริเวณหน้าวัดต้นตาล เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและบริการช่วงสงกรานต์

เมื่อวันที่ 13 เมษาย

Read more

จังหวัดสระบุรี ร่วมกันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี จัดโครงการซ้อมแผนอุบัติภัยทางน้ำ

23 มีนาคม 2559 จังหว

Read more

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาบตำบลต้นตาล-พระยาทด จัดกำลังช่วยกันสะกัดเพลิงที่ลุกไหม้หญ้า บริเวณหลังวัดหนองม่วง

งานป้องกันและบรรเทาส

Read more
Page 1 of 212