ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลพระยาทด

คลิกที่นี่เพื่อ Down

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลพระยาทด

คลิกที่นี่เพื่อ Down

Read more

ราคากลาง-ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลต้นตาล

คลิกที่นี่เพื่อ Down

Read more

ราคากลาง-จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลพระยาทด

คลิกที่นี่เพื่อ Down

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างจัดทำแผนที่ภาษี เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด

คลิกที่นี่เพื่อ Down

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อสารสัมก้อน

ตารางแสดงวงเงินงบประ

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.6 ต.พระยาทด

ตารางแสดงวงเงินงบประ

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.3 ต.พระยาทด

ตารางแสดงวงเงินงบประ

Read more
Page 1 of 212