ให้การต้อนรับผู้บริหารและพนักงานจากเทศบาลตำบลบ้านยาง และเทศบาลตำบลอรัญญิก ที่เดินทางมาส่งปลัดเตือนใจ และนักวิชาการการเงินและบัญชี

นายวิชัย สำเหนียกพัน

Read more

เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสดำเนินโครงการ ซ่อม/สร้างบ้าน “ประชารัฐ”

19 มกราคม 2559 เทศบา

Read more